top of page

Digitalno potrdilo in pooblaščanje za davčno blagajno

Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).

Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastijo drugo osebo, morda računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Na spletnih straneh eDavki ali Finančne uprave RS natisnejo obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, ga izpolnijo (določijo pooblaščenca) in ga pošljejo na finančni urad, kjer imajo registrirano podjetje ali dejavnost. Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzel.

Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po ZDavPR zavezani k davčnem potrjevanju računov bodo potrebovali namensko digitalno potrdilo pred začetkom gotovinskega poslovanja, saj bodo le z uporabo namenskega digitalnega potrdila lahko v informacijski sistem FURS posredovali podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih.

Pooblastilo

Če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje preko eDavkov, je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu je že bilo dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na pridobitev namenskega digitalnega potrdila. To pomeni, da davčnemu zavezancu ne bo treba ponovno vlagati novega pooblastila .....

Več konkretnih podatkov o pooblastilih in internih aktih najdete višje na tej strani.

Vir: Računovodja.com

November 20153 views0 comments
bottom of page