top of page

Interni akt za uporabo davčne blagajne

Preden zavezanec začne izdajati račune potrebuje interni akt. V internem aktu vsak zavezanec popiše poslovne prostore in način številčenja računov. Zavezanec za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov je vsakdo iz prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki mora izdati račun pri gotovinske poslovanju. Interni akt zavezanec lahko odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Davčni organ od zavezanca lahko zahteva, da ga predloži v okviru morebitnega nadzora. Interni akt mora biti shranjen na sedežu podjetja.

Povezavo za elektronsko oddajo akta najdete na : https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=interni_akt_po

Primeri internih aktov:

Primer za 1 blagajno za delo na terenu (servis, teren, delo na različnih lokacijah) - Open office format - odt

Primer za 1 blagajno za delo na terenu (servis, teren, delo na različnih lokacijah) - Windows office format - doc

Primer za 1 blagajno na stalni lokaciji (lokal, frizer, salon..) - Open office format - odt

Primer za 1 blagajno na stalni lokaciji (lokal, frizer, salon..) - Windows office format - doc

Primer FURSA za več poslovnih prostorov in blagajn - docx

Maj 2020

106 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page