top of page

Načini plačila (gotovinsko/ negotovinsko)

Splošno o načinu plačila


Gotovinsko plačilo je tretji pogoj za zavezanost za postopek davčnega potrjevanja računov. Za namen izvajanja ZDavPR je plačilo z »gotovino«:

  • plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo;

  • drugi načini plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev;

  • plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drugi podobni načini plačila.

FURS v okviru izvajanja nadzorov individualno presoja, ali zavezanec plačila prejema po sistemu in na način, ki se za namene uporabe ZDavPR šteje za negotovinsko plačilo. V primeru dvoma, ali je oseba z vidika načina plačila zavezanec za davčno potrjevanje računov, v okviru postopkov nadzora od zavezanca, ki izdaja račune za dobavo blaga in storitev, zahteva, da v dokaznem postopku pojasni in dokaže, kakšen proces prejema plačil za izdane račune uporablja.

Ob izdaji računa, za katerega se ve, da ne bo plačan gotovinsko lahko zavezanec uporabi računalniški program ali elektronsko napravo, ki ne bo pošiljala računov v davčno potrjevanje na FURS, oziroma bo lahko račun izdal na navadnem paragonskem bloku ali listu papirja (ne bo potreboval vezane knjige računov).

Zavezanci se lahko odločijo, da pošiljajo v davčno potrjevanje vse račune, ne samo gotovinsko plačane. Pri tem opozarjamo, da v primeru, da se gotovinski in negotovinski računi številčijo v istem zaporedju, je potrebno v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune.

Vključena vsebina odgovorov na vprašanja:Vprašanje 121: Kako zavezanec izda račun, ki ne bo plačan gotovinsko? (24. 7. 2015)

Vprašanje 126: Ali lahko na FURS v potrditev pošljem čisto vsak izdan račun in se ne ukvarjam s tem, na kakšen način je bil plačan? (29. 7. 2015)

Vprašanje 165: Številčenje računov glede na način plačila (na TRR ali gotovinsko) (21. 8. 2015, 8. 1. 2019)

Vprašanje 226: Zavezanci, ki poslujejo negotovinsko in nimajo nikoli plačila z gotovino, se jim zgodi, da pa je en račun delno plačan z gotovino. Kako potrdijo ta račun, ki je bil izdan iz navadnega worda, ker so mislili, da bo negotovinsko poravnan. Ne smejo ga stornirat in izdat iz VKR. Ali si morajo za take primere nabavit davčno blagajno? (21. 12. 2015, 8. 1. 2019) – številčenje.


Podrobnosti najdete v FURSovem dokumentu: DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV.15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page