top of page

Novosti pomlad 2018​

Uporabniki davčnih blagajn, pozor! - Odprava uporabe protokola TLS 1.0.

Vsi, ki uporabljate davčne blagajne, obveščamo vas, da bo od 30. junija 2018 dalje onemogočena uporaba protokola TLS 1.0. Spremembe bodo uvedene zaradi zagotavljanja večje varnosti pri uporabi davčnih blagajn.

Kaj morajo uporabniki davčnih blagajn glede tega storiti?

Uporabniki davčnih blagajn morajo pri dobavitelju povprašati ali sprememba protokola vpliva tudi na njihovo davčno blagajno. Sprememba sicer potencialno vpliva predvsem na starejše operacijske sisteme (npr. Windows XP). Davčna blagajna Fiskalphone s svojim uporabnikom zagotavlja varno delo z uporabo naprednejših protokolov.

​Vir - FURS


februar 2018


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page