top of page

Potrjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A)

Namen sprememb ZDavPR je zmanjšanje stroškov in poenostavitev za davčne zavezance (poenostavitev izdaje in davčnega potrjevanja računov z uporabo vezane knjige računov - VKR) po izteku prehodnega obdobja od 31. decembra 2017 naprej.

Poleg tega, da se ohrani uporabo VKR se s spremembo veljavnega zakona zavezancem omogoči naknadna potrditev izdanih računov iz VKR do 10. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil izdan račun. Imetnikom tako izdanih računov pa se čas za spletno preverjanje, ali je bil posamezni račun potrjen pri davčnem organu, podaljša s 30 na 60 dni od dneva izdaje računa.

december 2017


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page